Ettevõtlus- ja rahatarkuse õppeprogramm "Ettevõtlik pere"

4-7 klass
25
16h
Mina ja meeskond
Game
Õppemäng Ettevõtlik pere
Groupwork
1. Sissejuhatus
Kuidas on mäng seotud päriselu ja ühiskonnaga?
Groupwork
2. Meeskonnarollid
Miks on heas meeskonnas vaja erinevaid inimesi?
Groupwork
3. Koostööleping
Mis takistab meeskonnatööd?
Mina ja perekond
Groupwork
4. Unistused
Miks on oluline unistada?
Groupwork
5. Kodukulud
Milliseid pere ja koduga seotud kulusid sa tead?
Groupwork
6. Töötasu
Millest sõltub töötasu?
Groupwork
7. Pere eelarve
Kust tulevad pere tulud ja millele kulub pere raha?
Mina ja ettevõte
Groupwork
8. Ettevõte
Kust tuleb ettevõttele raha?
Groupwork
9. Toode või teenus
Miks inimesed ostavad tooteid ja teenuseid?
Groupwork
10. Müük ja müügiarvestus
Miks on oluline müügiarvestuslehte täita?
Groupwork
11. Pangakonto väljavõte
Miks on oluline küsimusi esitada?
Kokkuvõte
Groupwork
12. Kokkuvõte
Mida saad kasutada mängus? Mida päriselus?
Game
Ettevõtlik pere mäng

Missioon:

Praktiline kogemus ettevõtlusest, kus läbitakse teemad isiklikust rahakotist pereettevõtte toimimiseni.

Missioon:

Praktiline kogemus ettevõtlusest, kus läbitakse teemad isiklikust rahakotist pereettevõtte toimimiseni.

Juhendaja materjal:

Lisaks...

12 tunnine teekond isiklikust rahakotist pereettevõtte toimimiseni (4-7 klass)